آخرین اخبار مدارس


15 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیر مهدی سرخوش

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدمانی ساقی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرتین فولادی

مسابقه: مسابقه سراسری نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عرفان جهان بخش

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیر حسین چایچی علیزاده

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیکسار رئوف گنبدی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیسا صالح زاده

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

میرصائین شامی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرکیا نوری

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر حسین عبداللهی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پارسا طایفه

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین اریش

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميررضا چراغي يغموراعلي

1386/05/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

كيارش فيوج

1378/05/01

دبستان پسرانه سما

پويان خيري

1385/05/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

هانيه غلام پورمتين

1380/05/07

دبستان دخترانه سما

حنانه ساكي پرست

1384/05/08

دبستان پسرانه سما

برهان حسينزاده

1387/05/03

دبستان پسرانه سما

آرمان احمدپور

1385/05/02

دبستان دخترانه سما

سيده مائده ارشاد

1388/05/04

دبستان دخترانه سما

آمه تيس ميرجعفري

1389/05/01

دبستان دخترانه سما

پانته آ فتاحي اوصالو

1385/05/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

امير رضا مظاهر

1379/05/01

دبستان دخترانه سما

سلما اسدنژاد

1386/05/01