آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

کتاب جزیره گنج

کانون پرورشی کودک ونوجوان

داستانی

دبستان پسرانه سما

تربیت دل پذیر، دل تربیت پذیر

محمد حسن رادمنش و افسر خلیلی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

شیر و تندرستی

دکتر عزیزاله کمال زاده

تغذیه با شیر

دبستان پسرانه سما

آیا برای مواجهه با حوادث آماده اید؟

دکتر برهان الدین ولد بیگی

مشکلات در مقابل با ح

دبستان پسرانه سما

چگونگی برخورد با مصدومین

گل نسا بهرامی

بهداشتی

دبستان دخترانه سما

ماجرای من واژدهام

کانون پرورشی کودک ونوجوان

داستانی

دبستان پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب (قصه های قرآن)

مهدی آذر یزدی

داستانی

دبستان پسرانه سما

تغذیه وورزش

بی دان فرانکس و همکاری

مناسب برای کنترل ورز

دبستان دخترانه سما

هیولای خوش قلب

کانون پرورشی کودک ونوجوان

داستانی

دبستان پسرانه سما

بدن من مال خودمه

جیل استاریشفکسی

بهداشتی

دبستان پسرانه سما

فوت کوزه گری( مثل های فارسی)

مصطفی رحمان دوست

مثل های فارسی و داست

دبستان پسرانه سما

دانستنی های بهداشتی

تهمینه میر هاشمیان

بهداشتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

آقاجانی

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

تیم کلاس یازدهم تجربی

مسابقه: مسابقات دومینو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیسا رحمانی

مسابقه: تیراندازی تفنگ بادی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اسماعیل عباداینانلو

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

آیلین حسینی

مسابقه: حفظ جزءسی قرآن کریم

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

امیر محمد آذرخش

مسابقه: مسابقات انشا نویسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

سویل آقاخانی

مسابقه: کسب مقام دوم پرتاب راکت آبی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد ولی محمدی

مسابقه: مسابقه نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

انیس کریمی

مسابقه: ایده نویسی قابل طرح در خوارزمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهرناز جنت

مسابقه: مسابقات بین المللی نادکاپ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سویل آقاخانی

مسابقه: مسابقات بین المللی نادکاپ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سلما اسدنژاد

مسابقه: مقاله در مورد محیط زیست

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

محمد حسنی

ورزش و نیرو

دبستان پسرانه سما

علی فراغی

13 آبان

دبستان پسرانه سما

امیر علی حسن پور

در سال ششم چه می آموزیم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

فرزين ماكوئي انگنه

1383/10/29

دبستان پسرانه سما

سپنتا اسدي

1391/10/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه

مولانا وحيدافشار

1381/10/30

دبستان پسرانه سما

راد عباس نژادتولي

1391/10/30

دبستان پسرانه سما

صدرا زارع قلي نژاد

1388/10/29

دبستان پسرانه سما

آيهان خادم

1390/10/25

دبستان پسرانه سما

پويا پروين

1390/10/30

دبستان پسرانه سما

آرتين عباس نژاد

1387/10/26

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمدرضا كاويد

1380/10/30

دبستان پسرانه سما

آرتين شيرزاد

1390/10/30

دبستان دخترانه سما

النا شاهي انهر

1389/10/26