آخرین اخبار مدارس


15 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

میرصائین شامی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها علیزاده

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر مهدی سرخوش

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محسن ساجدی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی محمد منصور فر

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین اریش

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پارسا ایمانی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سهند اسدی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ماهان قاسملو

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرمان احمدپور

مسابقه: مسابقه سراسری نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عرشیا آقاپور

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سامیار امان کوکبی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

كيارش فيوج

1378/05/01

دبستان دخترانه سما

حنانه ساكي پرست

1384/05/08

دبستان دخترانه سما

پانته آ فتاحي اوصالو

1385/05/02

دبستان دخترانه سما

سيده مائده ارشاد

1388/05/04

دبستان پسرانه سما

آرمان احمدپور

1385/05/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

هانيه غلام پورمتين

1380/05/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

امير رضا مظاهر

1379/05/01

دبستان پسرانه سما

برهان حسينزاده

1387/05/03

دبستان پسرانه سما

اميررضا چراغي يغموراعلي

1386/05/07

دبستان دخترانه سما

سلما اسدنژاد

1386/05/01

دبستان پسرانه سما

پويان خيري

1385/05/06

دبستان دخترانه سما

آمه تيس ميرجعفري

1389/05/01