آخرین اخبار مدارس


15 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

عرفان جهان بخش

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرتین فولادی

مسابقه: مسابقه سراسری نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرمان احمدپور

مسابقه: مسابقه سراسری نقاشی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ريما مهدي پورعلي بيگلو

1389/01/04

دبستان دخترانه سما

آنيسا پري زاده

1389/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

امير رضا ترجماني

1383/01/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي

1384/01/02

دبستان دخترانه سما

نازنين اسدي سبزي

1387/01/08

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

اميرحسين خردمندي

1381/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

محمدمبين سبحاني لك

1382/01/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه (ض م)

زهرا اكبري لله لو

1379/01/01