آخرین اخبار مدارس


15 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرتین فولادی

مسابقه: مسابقه سراسری نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عرفان جهان بخش

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرمان احمدپور

مسابقه: مسابقه سراسری نقاشی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كياكسار روءف گنبدي

1386/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

رضا بايرامي

1380/02/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

پارسا محمودي ينگ آباد

1379/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

محمد غنيي زاده توپراقلعه

1378/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه (ض م)

مهسا باور

1381/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

عرفان غلام كريمي

1383/02/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

محمد غني زاده توپراق قلعه

1378/02/08

دبستان دخترانه سما

سيده ثنا رضوي

1386/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

طه علي اصل

1382/02/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

الهه عباس زاده آذرتپه

1379/02/01

دبستان دخترانه سما

سيده ثمين رضوي

1386/02/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

مبينا جوان

1379/02/08

دبستان پسرانه سما

آراز احمدي خويي

1385/02/07