آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

14 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

14 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

02 اردیبهشت هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

بدن من مال خودمه

جیل استاریشفکسی

بهداشتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

گرسنه

Veronica Salinas ورونیکا سالین

علمی وفرهنگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مرگ بالای درخت سیب

ارنده معرفی کتاب: سحر سلطانیری

علمی وفرهنگی

دبستان دخترانه سما

کوسه‌ی خندان

علی مولوی

علمی وفرهنگی

دبستان پسرانه سما

تربیت دل پذیر، دل تربیت پذیر

محمد حسن رادمنش و افسر خلیلی

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

گرسنه

Veronica Salinas ورونیکا سالین

علمی وفرهنگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

گرسنه

Veronica Salinas ورونیکا سالین

علمی وفرهنگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

این ردپای عجیب

فاطمه نخعیعادله خلیفی

علمی وفرهنگی

دبستان دخترانه سما

کسی پنگوئن گم نکرده

کانون پرورشی کودک ونوجوان

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نیکی و روز بارانی

والری گورباچف

علمی وفرهنگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مرگ بالای درخت سیب

ارنده معرفی کتاب: سحر سلطانیری

علمی وفرهنگی

دبستان دخترانه سما

ماهی بی قرار

علی مولوی

علمی وفرهنگی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

پریناز پاشایی

مسابقه: ایده نویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پرهام نوری

مسابقه: مسابقه ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

تیم کلاس یازدهم تجربی

مسابقه: مسابقات دومینو

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رسولی

مسابقه: مسابقه ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

مدرسه دخترانه سما

مسابقه: مسابقات بین المللی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرکیا نوری

مسابقه: کانگورو مسابقات ریاضی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد حیدری

مسابقه: مسابقه ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

اسماعیل عباداینانلو

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

امیر کیا نوری

مسابقه: مسابقه ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

محمد جواد باقری

مسابقه: مسابقه ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

حسین اریش

مسابقه: مسابقه ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

عرشیا نادر علی

مسابقه: مسابقه ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

محمد حسنی

ورزش و نیرو

دبستان پسرانه سما

علی فراغی

13 آبان

دبستان پسرانه سما

امیر علی حسن پور

در سال ششم چه می آموزیم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

سبحان رضانژاد

1383/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه

هستي بهجت مكان

1382/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد پرهام اعظمي

1383/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه

جمال باقرزاده هوشمندي

1381/03/08

دبستان دخترانه سما

اليا جليلي ريك آباد

1387/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه

ارسلان زرين نيا

1385/03/07

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

مبين سيدقلي زاده ساربگلو

1382/03/04

دبستان پسرانه سما

رادين حامدي كهنه شهري

1389/03/05

دبستان پسرانه سما

سيدشاهين معين يان

1389/03/07

دبستان دخترانه سما

مليسا روايه

1390/03/08

دبستان پسرانه سما

طاها جوانمردقولنجي

1388/03/03

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

عارف سيدقلي زاده ساربگلو

1382/03/04

دبستان پسرانه سما

مهدي زهره قره باغ

1387/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه

آرمن رضايي

1383/03/01

دبستان پسرانه سما

آرمين كفاش صدقي

1390/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه

صادق نجابت خواه

1384/03/03

دبستان پسرانه سما

حميدرضا خسروي

1387/03/02

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

اميد فرج زاده

1381/03/07

دبستان پسرانه سما

محمد پنجه علي

1391/03/02

دبستان دخترانه سما

ارغوان رحماني ميرشكارلو

1391/03/08